Czasami odnosimy wrażenie, że nic już nie działa. Postępujemy właściwie, „odhaczamy” wszystkie punkty, a jednak nasze życie pozostaje bez zmian. W jaki sposób możemy zacząć wieść życie, którego tak pragniemy? Razem odkryjmy lepszą drogę.