Czasami odnosimy wrażenie, że nic już nie działa. Postępujemy właściwie, „odhaczamy” wszystkie punkty, a jednak nasze życie pozostaje bez zmian. W jaki sposób możemy zacząć wieść życie, którego tak pragniemy? Razem odkryjmy lepszą drogę.

NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 1
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 2
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 3
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 4
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 4
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE