KOLEJNY KROK W STRONĘ BOGA!

Pragniemy wspierać osoby chcące rozpocząć i rozwijać swoją relację z Jezusem. Modlimy się o Ciebie i chcemy pomóc Ci odkrywać Twoje powołanie, jakie Bóg dla Ciebie zaplanował. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które pomogą Ci poznać fundamenty wiary chrześcijańskiej, oraz wzrastać w wierze i relacji z Jezusem.

Poniżej możesz obejrzeć któryś z kursów Alfa, z których dowiesz się między innymi:

… niż kariera, sława, sukces, pieniądze, coś co nada głęboki sens naszej egzystencji?
Mnóstwo ludzi próbuje znaleźć odpowiedź na to i inne życiowe pytania, takie jak: Co robimy tutaj na ziemi? Jaki jest sens naszego istnienia? Skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy? Po co żyjemy?

Czy wiesz, że Lew Tołstoj stawiał sobie pytanie: „Czy moje życie ma jakiś sens, jakieś znaczenie, którego nie zniweczy nieuchronnie zbliżająca się śmierć?” … i znalazł na nie odpowiedź? Usłyszysz ją, jak i inne ciekawe wypowiedzi na ten temat właśnie na tym wykładzie.

W zależności od tego komu postawimy to pytanie, możemy usłyszeć mnóstwo różnych odpowiedzi. Kim jednak Jezus był naprawdę? Wspaniałym człowiekiem i wielkim nauczycielem czy też sprytnym oszustem lub szaleńcem? Za kogo uważali go jemu współcześni? Co Jezus sam twierdził o sobie i czy istnieją jakieś dowody potwierdzające jego słowa? I w końcu chyba najważniejsze pytanie: czy teraz, w XXI wieku, ma to jakiekolwiek znaczenie dla mojego życia?

Wbrew ogólnie panującej opinii, nie są to pytania bez odpowiedzi. Okazuje się, że istnieje mnóstwo dowodów na to, że Jezus był rzeczywiście tym, za kogo się podawał. Jakie to dowody? – zapraszamy na wykład…

Kiedy apostoł Paweł udał się do Koryntu, powiedział: „Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego” (1 Koryntian 2,2). Dlaczego Paweł tak powiedział?

Wielcy przywódcy, którzy wywarli wpływ na całe narody, a nawet świat, są znani z powodu swego życia, a nie śmierci. A jednak Jezusa, który bardziej niż ktokolwiek inny zmienił oblicze świata, pamiętamy raczej ze względu na jego śmierć.
Dlaczego koncentrujemy się na jego śmierci? Czym różni się jego śmierć od śmierci Sokratesa, któregoś z męczenników czy jakiegoś bohatera wojennego? Dlaczego umarł? Co przez to osiągnął? Co to znaczy, gdy Nowy Testament mówi: „umarł za nasze grzechy”? Oto niektóre z pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas wykładu.

Na czym oprzeć pewność naszej wiary i naszej więzi z Bogiem? Czy wystarczy wierzyć, że Bóg istnieje, czy wierzyć – oznacza coś więcej? Jak przyjąć dar życia wiecznego? Co w praktyce oznacza, że jest się osobą wierzącą i jaki ma to wpływ na nasze życie teraźniejsze i przyszłe?

Apostoł Paweł napisał: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Koryntian 5,17). Czy rzeczywiście zmienia się coś w życiu ludzi, którzy uwierzą w Jezusa?

Jedna z osób świeżo nawróconych dała taką odpowiedź: „Teraz wstąpiła nadzieja tam, gdzie dotychczas była tylko rozpacz. Dziś mogę przebaczać, a dawniej był tylko chłód … Bóg stał się nagle żywy. Czuję, że mnie prowadzi. Całkowita beznadziejna samotność, jaką odczuwałem, znikła. Bóg wypełnił głęboką, najgłębszą pustkę.” Jak uwierzyć i skąd mieć pewność co do swojej wiary? Są źródła na bazie których możemy być pewni odpowiedzi na powyższe pytania. Jakie to źródła? – zapraszamy na wykład…

Większość ludzi w Europie przyznaje się do tego, że się modli. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak zdefiniowałbyś modlitwę? W jakim celu ludzie się modlą? Jakie korzyści płyną z praktycznego zastosowania modlitwy? Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” (Mateusz 7,7-8) – Czy rzeczywiście Bóg zawsze odpowiada na modlitwę? Jeśli tak, to dlaczego nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy?

Czy wiesz, że od dziesiątków lat Biblia jest bezsprzecznie największym książkowym bestsellerem? Szacunki mówią, że corocznie sprzedaje się 44 miliony Biblii. Jest jedynym dziełem przetłumaczonym na ponad 2000 języków, czyli na ponad 10-krotnie więcej niż jakakolwiek inna książka. Jest również księgą szczególną – w 1928 roku premier Wielkiej Brytanii Stanley Baldwin stwierdził:

„Biblia to silny materiał wybuchowy. Ale działa w dziwny sposób i nikt żyjący nie potrafi dociec, jak to się dzieje, że książka ta w swej wędrówce przez świat w jego najrozmaitszych zakątkach zdołała poderwać pojedyncze dusze do nowego życia, nowego świata, nowych przekonań, nowego spojrzenia, nowej wiary”.

Co sprawia, że jest księgą tak szczególną? Czy to prawda, że z jej kart przemawia do nas sam Bóg? A może jest tylko zbiorem przepisów ograniczających naszą wolność? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na tym właśnie wykładzie.

Ten wykład przybliży nam chrześcijaństwo od praktycznej strony. Spróbujemy udzielić odpowiedzi na pytania:

Czy Bóg ma względem nas jakieś plany? Jeśli tak, jak je poznać? Jak szukać Bożej woli? W jaki sposób Bóg może przemawiać do swego ludu? Jak to czynił dawniej, a jak dziś? Jak sprawdzić, że odpowiedź pochodzi od Boga?

Każdy człowiek musi podejmować w życiu wiele różnych decyzji, wśród nich są mniej i bardziej ważne. W wielu wypadkach podjęcie właściwej decyzji jest niezmiernie istotne. Skąd mieć pewność, że podejmujemy właściwą decyzję? Czy Bóg może nam w tym pomóc? Jeśli tak, w jaki sposób?

Ludzie wiedzą co nieco o Bogu Ojcu i jego Synu Jezusie, ale sporo niewiedzy panuje na temat Ducha Świętego. Kim (a może czym) jest On w rzeczywistości? To jakaś „zjawa” czy osoba? Co na Jego temat mówi Stary, a co Nowy Testament? Dlaczego prorocy tacy jak Joel czy Ezechiel, a później sam Jezus, tak wiele uwagi poświęcają właśnie Jego Osobie? Co Duch Święty ma wspólnego z „obietnicą Ojca”, na którą Żydzi czekali przez kilkaset lat? Dlaczego Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, zamiast wysłać swoich uczniów w świat z poselstwem ewangelii, kazał im pozostać tam gdzie byli, aż zostaną przyobleczeni „mocą z wysokości”? Jeśli chcesz usłyszeć odpowiedzi na te pytania, koniecznie musisz wysłuchać tego wykładu…

Jaka jest różnica w działaniu Ducha Świętego względem człowieka przed nawróceniem i po nawróceniu?
Jezus powiedział „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego… Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.” (Jana 3,5-7)

Co dzieje się, gdy człowiek „rodzi się na nowo”? Jaka jest w tym rola Jezusa, a jaka Ducha Świętego? Czym jest owoc Ducha Świętego a czym są dary Ducha Świętego i dla kogo są przeznaczone?

Apostoł Paweł pisze „Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego” (Rzymian 8,9). Oznacza to, że każdy człowiek, który jest dzieckiem Bożym ma Ducha Świętego. Jednak kiedy Paweł pisze do ludzi wierzących (czyli posiadających Ducha Świętego) zaleca aby byli „pełni” Ducha Świętego (Efezjan 5 18).

Czym więc różni się człowiek, który posiada Ducha Świętego, od człowieka, który jest pełen Ducha Świętego? Aby odpowiedzieć na te pytania prześledzimy kilka sytuacji opisanych w Bożym Słowie, w których to nastąpiło i zobaczymy jacy ludzie byli napełniani Duchem Świętym i w jakich okolicznościach. Zobaczymy również co temu towarzyszyło i zastanowimy się, czy te przeżycia są aktualne w dzisiejszych czasach.

Jak żyć aby u schyłku naszych dni nie żałować, że zmarnowaliśmy życie. Czy Boże Słowo daje jakieś rady na ten temat? Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” (Rzymian 12,2)

Jak zmienić swój sposób myślenia, swoje nastawienie do świata i ludzi, tak aby patrząc wstecz mieć satysfakcję z tego, jak przeżyliśmy życie?
Czy warto stosować Boże zasady? Czy nie ogranicza to naszej wolności? Jakie przynosi to efekty i kto najbardziej na tym korzysta?
C.S. Lewis, autor „Opowieści z Narnii”, powiedział kiedyś:
„Co do diabłów istnieją dwa poważne, acz przeciwstawne błędy, w jakie może popaść ludzkość. Jeden – nie wierzyć w ich istnienie. Drugi – wierzyć w nie i nadmiernie się nimi interesować.”
Apostoł Paweł wyraźnie wierzył w osobową moc zła. Wierzył w nią Piotr, a co najważniejsze, w istnienie złego wierzył Jezus. Uczył nas się modlić: – „…zbaw nas od złego”. Prowadził walkę z diabłem na pustyni, gdzie był kuszony. Wypędzał demony. Dlaczego więc obecnie tak wielu ludziom łatwiej uwierzyć w istnienie UFO niż diabła – osobowego ucieleśnienia zła? Jaka jest taktyka jego działania? Czy możemy coś zrobić, aby mu się przeciwstawić? Jak się bronić, a jak atakować? Jak w końcu odnieść ostateczne zwycięstwo w tej walce?
Często ludzie podczas dyskusji mówią: – Czyż wiara nie jest sprawą osobistą? Czy nie jest czymś dotyczącym tylko mnie i Boga? Czy nie jest czymś, o czym się nie rozmawia z innymi? Czy najlepszym chrześcijaninem nie jest ten, kto po prostu żyje po chrześcijańsku wcale o tym nie rozgłaszając? Tu zwykle powołują się na jakąś znaną wszystkim osobę, która prowadzi przykładne życie i podobno jest wierząca, ale nigdy o tym nie mówi.
Nasuwa się wszakże pytanie: – Jeżeli ta osoba faktycznie jest wierząca, to w jaki sposób usłyszała o Chrystusie? Ktoś przecież musiał jej o nim powiedzieć.
Gdyby pierwszy Kościół nie rozgłaszał swej wiary, nikt z nas nie dowiedziałby się o Jezusie.
Istnieją co najmniej trzy ważne powody, by o swej wierze mówić. Jakie to powody? – zapraszamy na wykład…
Czy wiesz, że jedna czwarta Ewangelii poświęcona jest uzdrawianiu i że było ono normalnym elementem działalności Jezusa? Co na temat uzdrawiania mówią inne części Biblii?
Czy aktualne są dzisiaj słowa Pana Jezusa: „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: … na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” ? (Marka 16,20) Na ile poważnie te słowa były traktowane przez Apostołów i żyjących w pierwszych wiekach ojców Kościoła, a na ile poważnie traktowane są dzisiaj?
Czy można być chrześcijaninem i nie chodzić do kościoła?
Często słyszymy: – jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czy to możliwe? – czy można być osobą wierzącą i jednocześnie nie praktykować swojej wiary?
Kiedy słyszymy słowo „kościół”, z czym nam się to słowo kojarzy?
Wielu ludzi, słysząc słowo „kościół” kojarzy go z budynkiem sakralnym, jakąś denominacją (na przykład: z kościołem rzymskokatolickim, ewangelickim, baptystycznym lub zielonoświątkowym) czy wreszcie z obowiązkowym uczestnictwem na nabożeństwie niedzielnym.
Słowo kościół oczywiście zawiera w sobie wszystkie te elementy. Jednak w rzeczywistości prawdziwy Kościół, jest czymś zupełnie innym. Czymś absolutnie wspaniałym i ekscytującym. Dlaczego? – o tym dowiesz się z wykładu…

Alpha, choć przede wszystkim skierowana jest do ludzi, którzy nie chodzą do kościoła a chcieliby zaznajomić się z wiarą chrześcijańską, to jest to również odpowiednie miejsce dla chrześcijan, którzy pragną odświeżyć podstawy swojej wiary. To przyciąga różnorodną gamę gości, w tym ludzi w różnym wieku i o różnych poglądach. Niektórzy chcą rozpatrywać kwestie czy Bóg istnieje, co dzieje się po śmierci, inni przychodzą podyskutować o jakichś szczególnych zagadnieniach, zrozumieć wiarę innych ludzi, czy zgłębić sens życia. Nikt nie jest jednak zobowiązany do zabierania głosu, można również przyjść i wysłuchać innych.

Więcej informacji o Alfie, miejscach oraz terminach spotkań stacjonarnych znajdziesz na stronie www.polska.alpha.org

Kurs Alfa

Kurs Alfa dla młodzieży

Projekt Biblia

Biblia, jest wspaniałą, łączącą się w całość opowieścią, która przez cały czas wskazuje na Jezusa – chociaż nie zawsze tak ją traktujemy.

The Bible Project – Czytaj Słowo, to animowane filmy, które pomagają odkryć i w lepszy sposób zrozumieć różne motywy i wątki zawarte we wszystkich księgach Biblii.

Zachęcamy Cię również do instalacji bezpłatnej aplikacji Biblii na urządzenia mobilne w polskiej wersji językowej:

Aplikacja Biblii
Aplikacja Biblii
Multimedialna Biblia dla dzieci
Multimedialna Biblia dla dzieci

Masz pytania na temat wiary, teologii, Biblii i Chrześcijaństwa? Skorzystaj ze strony: