Chwile pokoju są cenne. Kiedy je znajdujemy, trzymamy się ich mocno i modlimy się, żeby trwały. Ale jest pokój, który wykracza ponad nasze zrozumienie – ponad ból i strach, z którym się teraz zmagamy. Jeśli zgubiłeś pokój, odnajdź go razem z nami.

Podziel się i udostępnij!

NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 1
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 2
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 3
NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 4
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE