Nie pozwól, aby sztormy i wzburzone fale powstrzymywały cię przed odkrywaniem tego, co Bóg dla ciebie ma. Każdego dnia masz nowe możliwości, aby wzrastać, nawiązywać relacje i czynić różnicę. Czy jesteś gotów wyjść z łodzi i dokonać czegoś więcej?
Pastor Joakim Lundqvist w swoim kazaniu mówi o otwartości na to, do czego powołuje nad Duch Święty. Jego poczucie humoru i trafne ilustracje ukazują jak ważne jest podążanie za głosem Ducha Świętego. Bo kiedy On mówi do nas, równocześnie otwiera także serca tych, którzy będą nas słuchać.