Nie pozwól, aby sztormy i wzburzone fale powstrzymywały cię przed odkrywaniem tego, co Bóg dla ciebie ma. Każdego dnia masz nowe możliwości, aby wzrastać, nawiązywać relacje i czynić różnicę. Czy jesteś gotów wyjść z łodzi i dokonać czegoś więcej?
Pastor Joakim Lundqvist w swoim kazaniu mówi o otwartości na to, do czego powołuje nad Duch Święty. Jego poczucie humoru i trafne ilustracje ukazują jak ważne jest podążanie za głosem Ducha Świętego. Bo kiedy On mówi do nas, równocześnie otwiera także serca tych, którzy będą nas słuchać.

NOTATKI DO KAZANIA
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE