Czy wiesz, gdzie siedzisz? Bóg pragnie, abyśmy siedzieli blisko Niego. On zarezerwował dla nas miejsca i oznaczył je naszymi imionami. To, gdzie siedzisz, biorąc po uwagę relacje, rodzinę, a nawet twoje serce, jest ważniejsze niż myślisz. Jeśli chcesz usadowić się we właściwym miejscu, koniecznie obejrzyj to kazanie.

NOTATKI DO KAZANIA cz.1
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE