Pomimo postępowania niektórych chrześcijan, których poznałeś, lub z którymi robiłeś interesy, pomimo przebudzeń i skandali, pomimo tego, jak postrzegasz Biblię, pomimo twoich doświadczeń dotyczących kościoła… może warto jednak rozważyć kwestię zaufania Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi? Dlaczego? Gdyż nie ma to nic wspólnego z twoim osobistym doświadczeniem. To największa tajemnica historii.