Niewiarygodne cuda, prawda, która przezwycięża strach i kłamstwa, wysłuchane modlitwy: takie historie nie należą wcale do przeszłości. One mają miejsce także dziś. Ty też możesz tego doświadczyć.
Kiedy Salomon zbudował w Jerozolimie pierwszą świątynię, stała się ona pierwszym fizycznym miejscem, z którym Bóg powiązał swoją obecność. Świątynia ta była dla ludzi miejscem, w którym mogli spotkać się z Bogiem. Za sprawą śmierci i zmartwychwstania Jezusa chrześcijanie stali się świątyniami żywego Boga. Chrystus mieszka w każdym z nas. W tej serii kazań porozmawiamy o czterech cechach pierwszej świątyni, które nadal są aktualne w odniesieniu do współczesnych świątyń żywego Boga – czyli chrześcijan.