W tym kazaniu, pastor Steven Furtick z kościoła Elevation Church opowie nam o tym, że wcale nie musimy być zakładnikami życiowych okoliczności. Tak jak w przypadku Pawła, który postanowił uwielbiać Boga nawet będąc w więzieniu – to Boże Słowo określa rzeczywistość naszej sytuacji, a nie to, co widzimy, czy też to, czego doświadczamy.