Czy Bóg nadal jest dobry, nawet kiedy życie temu przeczy?

Kiedy życie się komplikuje, lądujemy w morzu pytań, których nigdy nie chcielibyśmy zadawać. Jednak gdy czujesz się zdruzgotany, porzucony i kiedy zmagasz się w poszukiwaniu odpowiedzi, nagle spośród fal wyłania się światło latarni. Poniższa seria kazań pt. „Nadzieja w ciemności”, opierająca się na Księdze Habakuka, pokazuje nam w jaki sposób możemy trzymać się Boga nawet wtedy, gdy okoliczności nas przytłaczają. On przeprowadzi nas przez burzę.