Czy Bóg nadal jest dobry, nawet kiedy życie temu przeczy?

Kiedy życie się komplikuje, lądujemy w morzu pytań, których nigdy nie chcielibyśmy zadawać. Jednak gdy czujesz się zdruzgotany, porzucony i kiedy zmagasz się w poszukiwaniu odpowiedzi, nagle spośród fal wyłania się światło latarni. Poniższa seria kazań pt. „Nadzieja w ciemności”, opierająca się na Księdze Habakuka, pokazuje nam w jaki sposób możemy trzymać się Boga nawet wtedy, gdy okoliczności nas przytłaczają. On przeprowadzi nas przez burzę.

NOTATKI DO KAZANIA cz.1
NOTATKI DO KAZANIA cz.2
NOTATKI DO KAZANIA cz.3
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE