Jak odnaleźć w naszym życiu sens zdarzeń, które wcale nie mają sensu?

W tej dwuczęściowej serii kazań pastora Sama Robertsa, jednego z pastorów kościoła LifeChurch, nauczymy się jak ufać Bogu nawet wtedy, kiedy to, co dzieje się wokół nas wydaje się nie mieć sensu. Na podstawie fragmentu z 1. listu do Koryntian 13:12 pastor Roberts pokaże nam w jaki sposób możemy ufać Bogu, że będzie uciszał burze w naszych sercach, zanim jeszcze uciszy realne życiowe burze, którym stawiamy czoła.