Czy w twoim wnętrzu toczy się wojna?
Czasami stajemy się zakładnikami samych siebie. W tej 4-częściowej serii kazań, Pastor Levi Lusko uczy, w jaki sposób zejść samemu sobie z drogi i wypowiedzieć wojnę temu, co nas trzyma. Twoje życie zmieni się na dobre, kiedy odkryjesz tajną broń niezbędną do tego, aby żyć w zwycięstwie.