Czy robisz „to”? „To” otwiera drzwi i rozwiązuje problemy. „To” inspiruje innych, aby też „to” robić – w dobrym znaczeniu tego słowa jest to zaraźliwe. Kiedy będą opowiadać historię naszego życia, chcemy, aby powiedzieli o „tym” na pierwszym miejscu. Jesteśmy do „tego” zaprogramowani. „To” jest właśnie to, kim jesteśmy. „Właśnie tak” postępujemy.

W „tym” chodzi właśnie o radość, jaka płynie z dawania. To całkowita zmiana podejścia do dawania. W tej 3-częściowej serii kazań dowiemy się jak przejść z mentalności niedostatku do mentalności obfitości. Uwydatni ona to, że hojność i dawanie są podstawowym elementem tego, kim jesteśmy jako Kościół i chrześcijanie – właśnie tak chcemy żyć, ze względu na to, co Bóg zrobił dla nas.