Uzdrowiony – Jefferson Bethke

Uzdrowiony – Jefferson Bethke2017-04-13T11:52:01+00:00

Project Description

Bóg uzdrawia to, co zniszczył grzech. W kazaniu pt. „Uzdrowiony” Jefferson Bethke przeprowadzi nas przez historię grzechu Adama i Ewy, aż do odkupienia ludzkości przez Jezusa. Tylko Jezus może sprawić, że to, co jest nieczyste, znowu staje się czystym.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE