Bóg uzdrawia to, co zniszczył grzech. W kazaniu pt. „Uzdrowiony” Jefferson Bethke przeprowadzi nas przez historię grzechu Adama i Ewy, aż do odkupienia ludzkości przez Jezusa. Tylko Jezus może sprawić, że to, co jest nieczyste, znowu staje się czystym.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE