Biblia jest pełna historii, w których Bóg wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom, lecz nie zawsze spełnia ich oczekiwania. Widzimy, jak Jezus ucisza wątpliwości i nagradza wiarę. Widzimy, jak zwykli ludzie, którzy ufają Ojcu, rozprawiają się z olbrzymami. Dzisiaj jest to dalej aktualne w naszych zmaganiach z olbrzymami zwątpienia, strachu, niedowartościowania, porażki lub wieloma innymi problemami, które wydają nam się zbyt wielkie, abyśmy sami mogli się z nimi uporać. Pastor Jeremy Foster z kościoła Hope City pokaże nam, w jaki sposób strach może przemienić się w wiarę oraz opowie o tym, że Bóg działa w naszym życiu nawet wtedy, gdy zmagamy się z wątpliwościami.