Uczenie się zaufania względem Boga może na zawsze odmienić twoje życie. Może wystarczy poprosić?

W tym wyjątkowym kazaniu, pastor Sam Roberts przedstawi nam historię Bartymeusza (Marka 10:46-52). Zapytany przez Jezusa o to, czego najbardziej pragnie, Bartymeusz pokazał, że ma dostatecznie dużo wiary, aby poprosić o przywrócenie wzroku – i tak właśnie się stało. A o co ty byś poprosił, gdyby Jezus zadał ci to pytanie? Czasami nie mamy tego, czego pragniemy, ponieważ brak nam wiary, aby poprosić o to Boga i uwierzyć, że jest w stanie tego dokonać.