Jak znaleźć radość pośród przeszkód, chaosu i zamieszania. Prześledzimy wskazówki zawarte w liście do Filipian.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE