Ciemność, która piętrzy się nad twoim życiem, nie będzie trwała wiecznie. Rany na sercu się zagoją. Cierpienie jest tymczasowe. Otwórzmy się na światłość, aby zyskać nową perspektywę na ból, którego doświadczamy – spójrzmy na niego „Oczami lwa”.

W tej 2-częściowej serii pastor Levi Lusko z kościoła „Fresh Life” opowiada o tym, w jaki wpływ na jego rodzinę miało życie i śmierć jego córki o imieniu Lenya.

Wyłącz ciemność, tydzień 1 – Pastor Levi posługuje się fragmentem z 2 Tymoteusza 1:10 aby pokazać w jaki sposób Jezus wyłączył ciemność i przyniósł życie poprzez Ewangelię. Pastor Levi pokazuje nam cztery sposoby, które ułatwiają przechodzenie czasu rozpaczy: przypominanie sobie bliskości nieba, trzymanie się swojej grupy domowej, bezpośrednie mierzenie się ze swoim bólem i wołanie do Boga.

Oczami lwa, tydzień 2 – Na podstawie 2 Koryntian 4:16 pastor Levi pokazuje nam w jaki sposób powinniśmy patrzeć na swoje cierpienie, i jak dostrzegać moc, jaką mamy w Chrystusie. Musimy patrzeć na życie poprzez „teleskop wiary” – to pomoże nam zrozumieć, że Bóg jest wierny nawet tam, gdzie tego nie widzimy. Nie możemy polegać tylko na tym, co widoczne jest gołym okiem. Powinniśmy przygotowywać się na próby, które są jeszcze przed nami. Musimy pozwolić Bogu, aby posłużył się naszym bólem.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE