Poniższa seria kazań dotycząca mocy postu i modlitwy pokaże nam, w jaki sposób podłączyć się do źródła nadnaturalnej siły oraz jakie kroki podjąć, aby nie dać się złamać negatywnym zdarzeniom i okolicznościom.