Cień pojawia się wtedy, gdy na jakiś przedmiot pada światło. Każdy z nas rzuca cień lub prowadzi swoje życie w cieniu innych ludzi. Zanim zaczniemy wywierać wpływ na innych, sami najpierw musimy znaleźć się pod wpływem Boga – szukając Jego kierunku, okazując Mu posłuszeństwo i przebywając w odpowiednim miejscu, aby Bóg mógł nas używać. Boży cień to dla nas najlepsze miejsce.

NOTATKI DO KAZANIA – CZĘŚĆ 1
Dołacz do dyskusji na temat kazania w grupie Facebookowej!

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE