Samo pojawianie się w kościele to za mało. Nasze serca są spragnione czegoś więcej. Chcemy czuć się potrzebni. Chcemy być zauważani. Chcemy mieć w życiu cel oraz świadomość, że robimy coś, co ma znaczenie. Ta seria kazań stanowi zaproszenie do tego, aby zapuścić w kościele korzenie, dostrzec, że możemy robić coś znaczącego, a także zrozumieć, jaka drzemie w nas siła.