Świat zyskuje coraz większą łączność, i dzięki temu nasi sąsiedzi są nam bliżsi niż kiedykolwiek wcześniej. Nie musicie dzielić ze sobą płotu, aby dzielić swoje ciężary i radości. „Jak być bliźnim?” to 4-częściowa seria kazań kładąca nacisk na misje lokalne. Każde kazanie skupia się na konkretnym aspekcie tego, jak budować relacje z naszymi sąsiadami i jak działać na korzyść tych właśnie relacji.

Tematy, które zostaną poruszone w tej serii to: „Pojednanie ras”, „Sieroty otoczone opieką”, „Umacnianie ubogich”, „Samotni otoczeni miłością”. Modlimy się, aby ta seria kazań wyposażyła cię do tego, abyś wpływał na swoją społeczność dla Jezusa.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE