Kiedy Jezus chodził po ziemi, nie był zainteresowany symbolicznymi, mało znaczącymi gestami. Nie interesowała go zewnętrzność. Spotkania z nim były wstrząsające dla tych, których wiara była letnia, ale przynosił On nadzieję załamanym, zagubionym oraz tym, którzy uwikłali się w grzechu, pokazując im na czym polega prawdziwe uwielbienie.

W tej serii kazań wyjdziemy poza dobrze znane hasła mówiące o tym, co to znaczy naśladować Chrystusa, i otworzymy się na odkrywanie w naszym życiu węzłów, które Jezus chce rozwiązać, abyśmy mogli żyć autentyczną wiarą.