Odległość pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a tym, gdzie chcemy być, może przypominać ocean, jednak Jezus zbudował dla nas most. W swoim kazaniu pt. „Pokonać odległość”, Pastor John Gray na podstawie historii o Jezusie w ogrodzie Getsemane (Mateusza 26:36-39) opowiada o Bogu, który wysłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby zapełnić lukę pomiędzy nami, a Ojcem.

W kazaniu „Bez słów” John Gray wykorzystuje historię Jezusa, który odwiedza faryzeusza w Ewangelii Łukasza 7: 36-47, aby poruszyć temat religii i relacji. W tej potężnej części Pisma Świętego, widzimy, że w naszym zepsuciu, Jezus jest nam wszystkim potrzebny.

ZOBACZ TAKŻE W PODOBNYM TEMACIE